TECHNOLOGIE BAZÉNU

Pro zaručení kvalitní a nezávadné vody, je součástí každého bazénu technologie úpravy vody. Jednotlivá zařízení musí být dobře přístupná pro jejich kontrolu i údržbu a proto je technologie umístěna v tzv. strojovně bazénu, čímž může být garáž, sklep nebo šachta nejdále 20m od bazénu.

Vybavení pro funkční bazén 

 - filtrační jednotka + filtrační písek (zrno 0,5-1mm)

 - recirkulační systém (skimer nebo přepadový žlab) a cirkulační trysky

 - kulové ventily a potrubí

 - automatika řízení provozu

 

Typy PÍSKOVÉ filtrace

 • volná filtrační jednotka - na podlaze nebo v šachtě

 

 

 • závěsná filtrační jednotka- zavěšená na okraji bazénu s/bez světla

 

 

 


Filtrační jednotka obsahuje

vlasový filtr - je součástí čerpadla a slouží k zachycování mechanických nečistot a vlasů

filtrační čerpadlo - je pohonnou jednotkou celého zařízení

fitrační nádoba - zde dochází k vlastnímu čištění vody přes speciální křemičitý písek

manometr - vykazuje provozní tlak ve filtrační nádobě a je umístěn na jejím vrcholu

6-cestný ventil - slouží pro volbu režimu filtrační jednotky (jednotlivé režimy popsané níže)


Jak jednotka pracuje
 1. filtrace – základní režim - probíhá čištění vody
 2. vypouštění – voda je přečerpána do odpadního potrubí
 3. zavřeno – ventil zavřen používá se při čištění vlasového filtru a při opravách systému
 4. proplach – slouží k praní pískové náplně, voda prochází odspodu filtrační nádoby k vrchu
 5. cirkulace – voda cirkuluje pouze přes 6-ti cestný ventil
 6. usazení – druhá fáze proplachu, zvířená voda ve filtru se usadí

 


RECIRKULAČNÍ SYSTÉM

 

Skimer
Z bazénu je voda nasávána skimerem (tzv. hladinové sání) a pomocí čerpadla do filtrační jednotky, kde dojde k přefiltrování. Odtud již voda proudí do stěnových cirkulačních trysek, které přivádí přefiltrovanou vodu zpět do bazénu.

 

 

 Přepadový žlab
Voda z bazénu přepadává (při chodu zařízení) přes mřížku do přepadového žlabu a odtéká do akumulační nádrže. Odtud je pomocí čerpadla nasávána do filtrační jednotky, kde dojde k přefiltrování vody přes pískovou náplň. Přefiltrovaná voda proudí přes ohřev (a zařízení dávkování chemie) zpět do dnových cirkulačních trysek bazénu.

 

 

 VYBAVENÍ A DOPLŇKY

 •  Ventily

Ventily jsou umístěny na každém potrubí vedoucím z bazénu i do bazénu, pomocí nich můžeme zamezit průtoku vody do jednotlivých částí cirkulačního oběhu. 

 

 • Automatika řízení provozu

Rozvodnice obsahující jištění všech elektrospotřebičů a ovládání funkcí provozu.  

 

 • Ohřev bazénové vody

Ohřev je bezúdržbový a automaticky se spíná přes automatiku řízení provozu. Je umístěn za filtrační jednotkou ve strojovně bazénu.

Elektrické těleso - 6kW, 9kW, 12kW 

Jedná se o průtokový ohřívač, který je vybaven termostatem jímž regulujeme požadovanou teplotu a je jištěn proti přehřátí havarijním termostatem s vratnou pojistkou. Vhodnější pro menší bazény.

 

Výměník tepla - 40kW, 70kW 

zdrojem topné vody je nejčastěji plynový nebo jiný kotel. Poblíž výměníku je umístěn termostat jimž nastavíme požadovanou teplotu a v jímce na odvodu výměníku se nachází termostatické čidlo.

 

 Solární panely  - absorber pro sezonní provoz / kolektor pro celoroční provoz 

Solární ohřev vody pomocí solárních panelů je relativně účinný a u bazénu nahradí elektrický nebo výměníkový ohřev. Optimální poměr vodní hladiny a plochy kolektorů je 1 : 1 minimálně však 1 : 0,5. Panely jsou vyrobeny ze speciálně upraveného polymeru, aby byly odolné slučnečnímu žáru, extrémnímu znečištění ovzduší a oxidaci. Jsou také odolné vůči bazénové chemii.
viz. SOLÁRNÍ SYSTÉMY

 

 • Podvodní osvětlení

Světla se obvykle umísťují do jedné z bočních stěn bazénu, tak aby efekt z osvětlení byl co nejlepší a nijak nenarušoval Vaše pohodlí (např. oslnění při vstupu do bazénu). Celkový dojem lze ještě vyzdvihnout barevnými clonami, optickými vlákny nebo zvolením provedení reflektorů LED s automatickou proměnou barev.


reflektor - 50W, 100W, 300W (dle provedení a velikosti bazénu)

optická vlákna

osvětlení typu LED

 

K udržení stále kvalitní a hygienicky nezávadné vody v bazénu je nutné používat bazénovou chemii. Pro začátek je vhodné určit jakou látkou budete vodu udržovat a dále způsob dávkování. Máte na výběr z několika možností úprav i dávkování (manuálně, dávkovače, automaty):

 Chlórová sanitace - 0,3–0,5 mg/L 

Chlor je doposud nejběžněji používaný způsob dezinfekce bazénové a pitné vody. Pro bazény jej dodáváme v podobě tablet, prášku nebo v tekutém stavu (pro automatické dávkování).

 

Bezchlórová sanitace 

 - aktivní kyslík - 3–8 mg/L - bez zápachu, nedráždí sliznice, vhodné pro vířivky a vnitřní bazény 
 - UV lampa - umístěna za filtrační jednotkou, mikroorganismy působící ve vodě jsou vystaveny UV záření a tak  dochází k jejich úplnému rozpadu.

 

Elektrolýza soli - koncentrace soli je cca 0,4% 

Elektrolýzou soli dochází k uvolňování volného chloru a k okamžité dezinfekci vody. Systém je maximálně šetrný vůči lidskému organismu a má i příznivé účinky na lidskou pokožku. Určitou nevýhodou je koroze nerezových částí v bazénu.


© 2017 deltabazeny.cz, made by webdesign studio EpaX