PARNÍ LÁZNĚ

Charakteristika:


Parní lázeň slouží jako prevence onemocnění, přispívá k zotavení a uvolnění a napomáhá pěstování krásy. Je to příjemné místo, kde se lze dobře vypotit, podobně jako v sauně, ale za úplně jiných klimatických podmínek. Na rozdíl od klimatu v sauně se u parní lázně jedná o vlhkou teplou lázeň. Vysoká vlhkost vzduchu (až 100%) vytváří s teplotou (40 –55°C) jedinečné klima, které velmi příznivě působí na lidský organismus.

  • PARNÍ KABINA:

Jedná se o tepelně izolovanou voděodolnou místnost s vytápěnými sedačkami a podlahou, s vnitřním osvětlením, řízenou klimatizací a bezpečnostními celoskleněnými dveřmi, Zabudovaný parogenerátor, zajišťuje dodávku páry a řídí (nejlépe automaticky) uživatelem předvolené klima v parní komoře . Hlavní funkce generátoru může být doplněna dalšími zařízeními, jako je mikroprocesorová řídící jednotka, dávkovací zařízení vonných esencí nebo dávkování desinfekce.
Rozměry samotné kabiny se mohou lišit dle využitelnosti- od malých „komůrek“ - většinou soukromých (např. 1,2 x 1,8m) až po velké veřejné parní lázně (např. 3 x 4m)

 Kabina  může být vybavena I reprodukovanou hudbou, speciálním osvětlením či přídavným odvětráním.


Pro správné fungování, bezpečnost a estetický dojem parní komory je přímo nutností využít zkušeností odborné firmy a uplatnit je už při samotné stavbě . Je důležité si uvědomit že stavební připravenost pro instalaci parní technologie je vždy náročnější než např.u finské sauny.


Naše firma pro Vás přípravila dodávku na klíč = KABINA + TECHNOLOGIE !!!


Nabízíme kabiny v různých stavebních provedeních:

1. Konstrukce komory z klasických zdicích materiálů s vnitřním obložením keramikou nebo velmi často používané mozaiky-skleněné nebo keramické. Mozaika je vhodná především kvůli k bezpečnosti ( je možné zaoblení hran) a požadavku na určitý typ vzhledu (Orient, Řím apod.) Tvar sedaček a ostatních interiérových prvků je možné zvolit libovolně na přání zákazníka.
2. Akrylátový box - při možnosti umístit typový box určitého rozměru a při nižších nárocích na vzhled, sedačky jsou také řešeny jako hotový výlisek z akrylátu. Při volbě tohoto typu je však také nutností dokončit parní komoru stavebně (vnější obezdění či jiné obložení s ohledem na přístup k parní technologii). Na první pohled snadnější montáž je ve skutečnosti srovnatelná s předchozí metodou, ne-li náročnější.
!! Výsledná investice do akrylátové parní komory je většinou ještě dražší, než při stavbě komory klasickou metodou!!


VYUŽITÍ PARNÍ LÁZNĚ
Teploty oproti klasické finské sauně jsou zde nižší (dle typu využití 37°C - 50°C) a regulovatelná vlhkost vyšší (dle typu využití 50% - 100% ). Možno kombinovat s dávkováním vonných esencí.
Protože je vytápění stěn, lavic i podlahy součástí vybavení, lze při nižších teplotách kabinu využít také jako"prohřívárnu" a dodávku páry použít třeba jen jako "nosič" vonné esence - páry v komoře je tedy jen málo. U veřejného provozu to navíc pomůže zajistit non-stop provoz i v případě dočasného odstavení generátoru páry (porucha, servis apod.)
V parní komoře je zaručená jemná péče o pokožku a díky nižším teplotám pomoc(úleva) dýchacímu ústrojí. Pobyt v parní lázni bývá obecně také delší (individuálně 20 - 40 min.). Po použití následuje obvykle sprcha a odpočinek bez návratu do páry. Možno zařadit masáž.

Parní lázeně je možné provozovat v různých hladinách teplot a vlhkosti, proto mají i různé názvy. Jednotlivé typy se liší zejména vnitřním vzhledem a technickým vybavením- parní, turecká či římská, aromatická....

  •  PARNÍ LÁZEŇ
Obecný výraz pro mokrou saunu v rozličných stylech provedení. Tento styl udává především design komory a nejbližšího zázemí - tzn., že tureckou či římskou lázeň tvoří především použitá keramika, tvary sedaček, sloupoví, portály vstupu, fabiony atd. Teprve potom je důležité v jakém teplotním resp. vlhkostním režimu bude komora provozována !


 


  •  TURECKÁ PARNÍ LÁZEŇ

Průběh lázně je doplněn masáží nebo koupelí ve studené vodě.

  •  AROMATICKÁ LÁZEŇ

Typ parní lázně s ideální kombinací páry a vůně. Teplota obvykle 38°C - 50°C. Vlhkost individuální - možno až 100% relativní vlhkosti. Vůně, které jsou používány v aromatické lázni zvyšují efekt lázně a naleznete je v našem doplňkovém sortimentu. Vonné esence jsou v kapalném provedení a jsou obvykle dávkovány přímo do parního potrubí (lze naprogramovat intenzitu) takže pára vstupující tryskou do parní komory je již o vůni obohacena. Lze ovšem aromatizovat komoru i pevnými bylinami na výparníkovém roštu.


  •  LANCONIUM

V římských potních a očišťovacích lázních převládá teplota 60°C. Po 20 minutách může být potní lázeň doplněna tělovou koupelí pro stimulaci krevního oběhu a efektivní podporu očišťovacího procesu.


  •  TEPIDARIUM

Revitalizační koupel, kterou používali již staří Římané. Jemně vyhřívaná místnost, jejíž teplota odpovídá přibližně teplotě lidského těla. Zde dochází ke vzniku harmonie mezi člověkem a okolím. Kromě estetického dojmu komory působí na člověka i relaxační hudba a relaxační osvětlení (např. hvězdné nebe).

  •  CALDARIUM

Teplota stěn od cca 50 do 60 °C. Tělo vylučuje škodlivé látky, kterých se člověk během života obtížně zbavuje. Caldarium je podstatou starodávných tepelných lázní.


  •  ODORIUM
Je vyhříváno podobně jako tepidarium. Má blahodárné a stimulující účinky pro organismus.
© 2017 deltabazeny.cz, made by webdesign studio EpaX